Møtested og opplevelsessenter

Barnas Lekeland i Molde er stengt inntil videre pga Covid- 19 situasjonen og restriksjoner. Barnas Lekeland Molde er et innendørs opplevelsessenter. Et unikt innendørs aktivitetshus, kafé og lekelandkonsept for barnefamilier, barnehager, skoler, idrettslag, lag og foreninger, bedrifter og andre med ansvar for barn og unge. Barnas Lekeland er et møtested der barna står i fokus. Her er de i aktivitet i trygge omgivelser, og får utvikle seg motorisk, intellektuelt og sosialt.

Barnas Lekeland er spesielt tilrettelagt for barn i alderen 0 – 12 år. Barn har bare adgang sammen med voksne, og voksne har bare adgang sammen med barn.

Se ordensregler under Praktisk informasjon.

Sikkerhet og sikkerhetsrutiner

Barnas Lekeland er utstyrt og drives i henhold til sikkerhetsregler gitt av DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Lekeapparater og andre installasjoner kjøpes, når det er mulig, med godkjenning fra bl.a. tyske TUV.

Alle apparater og installasjoner etterses daglig i en beskrevet internkontroll. De er også underlagt eksterne kontroller.  

Sosialt ansvar

Barnas Lekeland skal bidra til et inkluderende samfunn. Her ønskes alle velkommen, på tvers av kultur og generasjoner. Vi samarbeider med Kreftforeningen, Røde Kors, Norsk forening for Utviklingshemmede og andre organisasjoner. Sammen gir vi barn i en vanskelig situasjon gode opplevelser her hos oss.

Sammen med lokale skoler og foreninger, samler vi inn penger til SOS Barnebyer. 

Lokale eiere

Barnas Lekeland ble etablert i Ålesund i 2007 og i Molde i 2009. Barnas Lekeland har lokale eiere, og er ikke tilknyttet noen kjeder.

Har du lyst å jobbe hos oss?

Send søknad med CV til  
 

60k

samarbeidspartnere:


©Barnas Lekeland AS - Alle rettigheter reservert | Utviklet av Cateno AS - Powered by CLAW